የምንከተላቸው ስትራቴጂዎች

 

    ልማታዊነት

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት የሚቀረፁ የልማት ስትራቴጂዎችና አቅጣጫዎችን በጥብቅ መከተል፡፡

    በጋራ መስራት

በልማታዊ መስመር ውስጥ በጋራ የመስራት ባህል ጥልቅ ትኩረት የሚሰጠውና የምንከተለው አቅጣጫ ነው፡፡

   ብኢኮ የአሳታፊነትና የአጋርነት መርህን መከተል ለልማትና እድገት ቁልፍ እንደሆነ ያምናል፡፡ ከደንበኞች ከአጋሮችና አቅራቢዎች ጋርም በጋራ እንሰራለን፡፡