እሴቶች

*      ከራስ በፊት ለህዝብና ለሃገር

*      አሳታፊነትና ዴሞክራሲያዊነት

*      በማንኛዉም ግዳጅና ሁኔታ የላቀ ዉጤት ማምጣት

*      ምንጊዜም የተሟላ ስብዕና

*      ችግር ፈቺነትና ፈጠራ

*      በህብረትና በቡድን መስራት