ራዕይ

በኢንዱስትሪ የበለፀገች ኢትዮጵያን እውን ማድረግ                          

  ተልዕኮ

ብ.ኢ.ኮ በሀገራችን እያደገና እየሰፋ በመሄድ ላይ ያለውን የህብረተሰቡንና የግል ተቋማትን የልማት ፍላጎት ለማርካት የኢንዱስትሪ አቅማቸውን መገንባትና ማሳደግ እንዲሁም የካፒታል እቃዎችን ምርት ማሳደግ