Content with tag news .

STAY HOME. SAVE LIVES.

                 STAY HOME. SAVE LIVES. Help stop coronavirus 1   STAY home as much as you can 2  ...

የሪፎርም ዕቅድ አፈፃፀም ግመገመ

የኮርፖሬሽኑ ከፍተኛ አመራሮች የኢትዮጵያ ፓወር ኢንጅነሪንግ ኮምፓክት ሰብስቴሽንና ስዊች ጊር ፋብሪካን የስራ እንቅስቃሴ ተዘዋውረው ተመልክተዋል። በቀን 3 በሳምንት 15 የሚደርሱ የተለያዩ መጠን ያላቸውን ኮምፓክት ስብቴሽ ኖችን ለደንበኞች እንደሚያቀርብና ለምርቶቹ የሚውሉ ግብዓቶች በወቅቱ ከተሟላ...

የቤቶች ሽያጭ የግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ

የሕንፃዎችና ቤቶች ሽያጭ የግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ የግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር፡- METEC-BHS-01/2012            የኢፌድሪ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን (ብ.ኢ.ኮ)...

News

News       አዲሱ የኢፌደሪ ብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን(ሜቴክ)        የአመራር ቡድን በስሩ ያሉትን ኢንደስትሪዎች ይፋዊ የስራ ጉብኝት እያካሄደ ይገኛል ...

ብኢኮ አርአያ ተቋም ተብሎ ተሸለመ

ብኢኮ አርአያ ተቋም ተብሎ ተሸለመ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ባዘጋጀው የአርአያ ሴቶችና አርአያ ተቋማት የሽልማት እና ዕውቅና አሠጣጥ ስነ-ስርዓት ብኢኮ በሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት አርአያ ተቋም በመሆን ተሸልሟል፡፡ የሽልማትና እውቀት አሰጣጥ...